Ikke aktivt


Neste treff:
Anders Lunde Lege
Vinnes Førskule
Kolbeinsvik Husmorlag
Karmøy Fiskarlag
Osterøy Industrilag
Nasjonalforeningens Helselag Meland
Norsk Lærarlag Hordaland
John Askeland
Diabetesforbundet Sør-Trøndelag
Høgskolen i Østfold