Alunsjø Kvinne- Og Familielag
Ambulanse Til Tadsjikistan 2014
Nawayi Kultur Forening
Rødtvedt Seniordans
Scan Wateraid