Amnesty International Studentnettverk i Trondheim
Arena For Samfunninkludering i Sør-Trøndelag
Arrangement Og Event Forbundet
Atelier St. Olav
Beboerforeningen i Thomas Angells Hus Og Kjøpmannsgt 6
Befalsforenings Hjelpekasse Trondheim
Elbanen Steinkjer - Trondheim - Storlien
En Verden i Dialog/one World In Dialogue