Fau Jondal Skule
Hardanger Og Voss Skyttarsamlag
Jondal Båthamn
Jondal Bygdalag
Jondal Grendakor
Jondal Kameraklubb
Jondal Mållag