Bokkaskogen Velforening
De Eligerte Menn
Eiganes Vel
Fm-Pensjonisten
Folkeaksjonen Nei Til Mer Bompenger
Kannik Miljøgruppe
Kunstklubb Kannik