Hedmark Geologiforening
Ingebergbakken Velforening
Nmk Hamar - Vendkvern Motorbane
Rebekka Distriktsråd Nr. 10
Tar Inn Talentmobilisering Av Ressurser i Innlandet
U.l. Våren
Vangsåsen Vel