Hedmark Geologiforening
Ingebergbakken Velforening
Nmk Hamar - Vendkvern Motorbane
Rebekka Distriktsråd Nr. 10
Tar Inn Talentmobilisering Av Ressurser i Innlandet
Vang Bygdeungdomslag
Vangsåsen Vel