Anniken Borgersen
Camilla Hoel
Dr Tiller
Guro Gjesdal
Ida Garløv
Kenneth Ommundsen
Kjell Kaisen
Lege Kristin Hommekland