Fagmøbler Norge AS
Gerd Berge
Gloppenutvikling AS
Konsulentfirma R Schumann
Sørstranda Utviklingslag