Bøhnseter Veilag
Myrkdalen Vest Renseanlegg AS
Nedre Berglia Huseierlag