Emha AS
Mehamn Egnebuer AS
Nordkyn Eiendom AS
Nordkyn Holding AS
Samdrift AS