Bankbygget AS
Bella Vista Eiendom AS
Bygdeveien 24 AS
Elservice Arne Strand
Fokus Areal AS
Gamst Eiendomsselskap AS
Gåra Næringspark AS
Håndverksenteret Eiendom AS