A/s Viktor Baumannsvei 34-3S
Alna Utvikling AS
Ans Royal GardNS
Apartment Hjemmehotell AS
Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon
Ark. Christies Gate 4b AS
Ark. Christies Gate 9 AS
Arne Rønning Invest AS