Andal Tordis Åmot
Arne Kjell Fimland
Aven Auto
Dalen Næringssenter AS
Einar Arne Skudal
Fossekallen Eigedom AS
Ftg AS
Hove Ansgar