Åge Sørland
Ans Eidsgata NS
As Eid IndustrihuS
Åsebø Holding AS
Bakkely Eigedom AS
Beverlo AS
Bryggen Hotel Eiendom AS
Bustadstiftinga Ved Fylkes- Sjukehuset På Nordfjordeid