A Kavli Eiendom AS
Amundsen Og Aak Eiendom ANS
Amundsen Og Aak Eiendom AS
Åndal Eiendom AS
As KullkompanieS
As NesS
As Odd Fellow HuseS
Begrun Eiendom AS