Ah Eiendomsdrift AS
Arvesen Eiendom AS
Berget Eiendomsselskap AS
Bjarne Evensen Eiendom AS
Gika Eiendom AS
Halvor Landsverk
Heddalsveien 878 AS