Andelseier AS
Ans TrekantenNS
Arneageren Eiendom AS
As HandelsbygningeS
As Storgaten 5S
Auctus Management AS
Barstølveien 102-104 Eiendom AS
Bjørnveien 129 AS