Borg AS
Duken Eiendom AS
Hovlandveien 6 AS
Kirkeveien 214 AS
Ofe AS
Østre Holding AS
Slagenveien 5- 13 AS