Åse Svenheim Drivenes
Christer Smital
Christian Bastiansen Films
Dogtv AS
Helander Media
Husjord Entertainment
Ingebjørg Elise Aas
Karl Erik Brøndbo