Brødrene Lingelem ANS
Km Anlegg AS
Murmester Åge Leth AS