Lasse Larsen
Mathisen Jens
O A Ovesen AS
Sandbakken Eiendom V/ Kristian Sandbakken Nergård