Bygg Og Vaktmestertjeneste Eyulf Svendsen
Byggmester Bjerkeli AS
Byggmester Bjørn Larsen Eftf. AS
Matyjanowski Bygg Og Renovering
Sverre Caspersen AS
Sverre Caspersen Holding AS
Takstmann Jan Raymond Hansen AS