Eivind Løken
Jens Thori Kogstad
Korvald Einar
Kristin Vamsæter
Nedre Fjeldstad - Frantzen Gjersem
Nina Katrine Oserud
Per Frantzen