Arne Juvkam
Bente Kristin Mellerud Roer
Fellesdrift Gipsund ANS
Guren Gartneri AS
Hans Forsethlund
Huggenes Østre Drift AS
Johannes Kure
John Olav Eskelund