Ådne Røed
Arne Lerhol
Bakke Arild Lauritz
Dag Thalberg
Elise Stordal
Freddy Ørseng
Grethe Helene Navestad
Gunhildrud Oddbjørn