Boligsameie Vedderheia Felt B5 Og 6
Eierseksjonssameiet Slippen Ny-Hellesund
Eierseksjonssameiet Søgne Atrium
Eierseksjonssameiet Torvmoen Xii
Eierseksjonssameiet Verkstedet Ny-Hellesund
Klungland Utleie
Sameie Krossnestunet
Sameiet Anlegg - Kårholmen