A J Breivik Eiendom AS
Andersnesset Eiendom V/ Kato Fredriksen
Arnt Åge Svendsen
Auskaret Eiendom AS
Fredriksens Eiendom AS
Gardsøya Rorbuer AS
H Nergård